Latest Stories


Belum tibakah saatnya tentara dari negeri-negeri islam bersatu untuk melibas musuh-musuh Allah? Belum datangkah waktunya pedang-pedang diasah, tombak-tombak dihunus, dan panji-panji jihad dikibarkan??

Belum tibakah saatnya tentara dari negeri-negeri islam bersatu untuk melibas musuh-musuh Allah?

Dimanakah para penerus Hamzah sang singa Allah?

Dimanakah para pengganti Khalid si pedang Allah?

Dimanakah kaum hawari (penolong) yang akan menggantikan posisi Zubair?

Dimanakah para panglima islam yang akan menyambung perjuangan Zaid, Ja’far, dan Ibnu Rawahah?

Dimanakah para penguasa islam yang akan melanjutkan ekspedisi jihad Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali?

Dimanakah para raja yang akan meneruskan keadilan Muawiyah?

Dimanakah para pemimpin yang akan meneruskan kebijaksanaan Umar putra Abdul Aziz?

Bangkitlah wahai para tentara Allah,

Shalahudin Al Ayyubi telah membebaskan Yerussalem 800 tahun yang lalu,

Muhammad Al Fatih tlah merebut Konstantinopel 550 tahun yang lalu,

Kini giliran kita menakhlukkan Moskow, Washington, dan Beijing

Belum datangkah waktunya pedang-pedang diasah, tombak-tombak dihunus, dan panji-panji jihad dikibarkan??

Bersatulah wahai para pembela islam, hancurkanlah kemusyrikan, perangilah kebid’ahan, bungkamlah mulut para penyeru kesesatan !!!!!

Sebelum bendera-bendera jihad dipancangkan, robohkanlah dulu bendera-bendera kebodohan, kebid’ahan, dan kesyirikan,

Jika bid’ah adalah pohon akan kita tumbangkan
Jika bid’ah adalah batu akan kita hancurkan
Jika bid’ah adalah samudera akan kita keringkan
Jika bid’ah adalah gunung akan kita ratakan
Jika bid’ah berupa api akan kita padamkan
Jika bid’ah berwujud air akan kita uapkan
Jika bid’ah adalah kayu akan kita bakar
Jika bid’ah memiliki nyawa akan kita binasakan
Jika bid’ah ada di laut akan kita tenggelamkan
Jika bid’ah ada di angkasa akan kita jatuhkan
Jika bid’ah ada di darat akan kita musnahkan
Jika bid’ah ada di tanah akan kita kuburkan

Allah Ghayatuna (Ridha Allah adalah tujuan kita)

Muhammad Qudwatuna (Muhammad adalah pemimpin kita)

Al Quran Dusturuna (Al Quran & As Sunnah adalah undang-undang kita)

Jihad Sabiluna (jihad adalah jalan kita)

Mati syahid di jalan allah adalah cita-cita tertinggi kita

jika semuanya tlah siap maka inilah saatnya panji-panji jihad ditegakkan..

saatnya khafilah jihad berangkat memulai perjalanan, saatnya ucapan selamat tinggal kepada dunia disampaikan, kita ucapkan selamat datang kepada kematian, selamat berjumpa dengan Allah…………….sungguh, surga itu dibawah naungan pedang………

Categories: